خانه / Bakhtiyari knot | گره سَراَنداز بختیاری

Bakhtiyari knot | گره سَراَنداز بختیاری

گره سرانداز بختیاری، نوعی گره است که در گلیم های دستباف اصیل بختیاری (معروف به سرانداز بختیاری) به صورت گره ریز(ظریف باف) است و در این گره، بافنده یک تارزیر و یک تار رو، که در کنار هم هستند را همزمان میگیرد.

اگر نخ پشم را از زیر آن ببرد و سپس از رو بیاورد و از درون حلقه رد کند، به آن گره سوماک یا همان گره زیر سرانداز بختیاری گویند و اگر نخ پشم بافند از روی جفت تار زیر و رو برود و از زیر آنها و از درون حلقه در بیاید به آن گره شیرک یا شیرکی پیچ (اشتراکی) یا گره رو سرانداز بختیاری گویند.

برای مشاهده بافت این گره به صفحه اینستاگرام رنف در لینک زیر مراجعه کنید.

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian