خانه / How to understand the difference between a handmade Gabbeh and a machine gabbe? | چگونه فرق گبه دستباف با گبه ماشینی را بفهمیم؟

How to understand the difference between a handmade Gabbeh and a machine gabbe? | چگونه فرق گبه دستباف با گبه ماشینی را بفهمیم؟

The difference between a machine gabbeh and a hand-made Gabbeh. Since there is no machine in the world that can work with wool and weave wool, this is one of the most prominent features of the handmade Gabbe

The second difference between a handmade gabbe and a machine gabbeh is that the handmade gabgeh is irregular. Since the Gabbeh comes from the weaver’s mind, so it has no particular order of texture and may be 10cm high, while the lower margin is 20cm and because the Gabbeh is an amazingly beautiful carpet, between European countries and East Asia It has a lot of fans, because it adapts to any decoration.

The third difference is at the beginning and the end of the Gabbeh, which is a very clear from machine gabbeh

Ranaf’s handmade Gabbeh photo

همان گونه که میدانید، گبه نوعی فرش دستباف ذهنی باف است. (بافنده بدون نقشه گبه را می بافد)

و از طرفی میدانیم که گبه 100 درصد از پشم ایجاده میشود(تار و پود گبه اصیل از پشم است و این یکی از تفاوت هایش با فرش دستباف است زیرا فرش دستباف دارای نخ های پنبه ای است و از این لحاظ گبه ارزش بیشتری دارد زیرا اصالت دستباف و ارزش آن به پشمی بودن آن است. زیرا پشم گوسفند طبیعی طبیعی است ولی پنبه خیر.

حال به تفاوت گبه ماشینی با گبه دستباف میپردازیم. از آنجاکه هیچ ماشینی در دنیا وجود ندارد که بتواند با پشم کار کند و پشم را ببافد و این خود از خصلت های بارز گبه است و گبه های ماشینی موجود در بازارهمه از نخ پنبه ای و مثل فرش ماشینی هستند.

تفاوت دوم گبه دستباف با ماشینی آن در بی نظم بودن گبه دستباف با ماشینی است . چون گبه از ذهن بافنده حاصل میشود پس نظم خاصی برای بافت ندارد و ممکن است حاشیه بالایی 10 سانت باشد و در حالیکه حاشیه پایینی آن 20 سانت و به همین علت که گبه یک فرش بی نظم شگفت انگیز و زیباست، بین کشورهای اروپایی و شرق آسیا طرفدار زیادی دارد، زیرا با هر دکوراسیونی خودش را وفق میدهد.

تفاوت سوم در شله بافی ابتدا و انتهای گبه هست که کار دست به شدت واضح از کار ماشینی است و گبه ماشینی،شله بافی یا گیس بافی اول گبه را ندارد.

عکس گبه دستباف رَنَف

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian