خانه / how to knit a knot in rugs | آموزش بافت گره گبه و فرش

how to knit a knot in rugs | آموزش بافت گره گبه و فرش

در فیلم زیر به مشاهده طرز بافتن گِره گَبه و فرش دستباف میپردازیم

در ابتدا تار زیر و سپس تار رو را به عنوان گره در نظر میگیریم و سپس نخ پشم را از زیر تار زیر برده و روی تار رو میپیچانیم(همانند فیلم گبه دستباف رنف) و به اندازه بُرِ دلخواه می بریم و این یک گره از گبه یا فرش زیبای دستباف ما محسوب میشود.

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian