خانه / Bakhtiari Soomak knot | گره سوماک بختیاری

Bakhtiari Soomak knot | گره سوماک بختیاری

The SOOMAK knot,Bakhtiari knot,Varni knot or the needle node, are all names used for this particular knot
The SOOMAK knot, which is clearly seen in the RANAF handmade Bakhtiari rugs, is a fine-grained knot that is used for one-side rugs.
In this type of knot, to create a role in any place of rugs, we combine a thread and a thread and then weave the yarn, which is colored cream under those two threads, and create two loops through the loop. We cross our woolen yarn and create a very beautiful soomak knot. To watch the Soomak knot film, go to our Ranaf Instagram training.

گره سوماک یا گره سرانداز بختیاری یا گره ورنی یا گره گليم سوزنی، همه اینها نام هایی هستند که برای این گره خاص و ظریف و محکم به کار برده میشود.

گره سوماک که در گليم های سرانداز بختیاری رنف به وضوح مشاهده میشوند، نوعی گره سوزنی و ظریف میباشد که برای گليم های یک رو کاربرد دارد.

در این نوع گره، برای ایجاد نقش در هر کجای دار گليم، یک تار زیر و یک تار رو را باهم میگیریم و سپس نخ پشمی یعنی خامه رنگی را از زیر آن دو تار رد کرده و از روی دو تار، از درون حلقه ایجاد شده نخ پشمی خود عبور میدهیم و گره بسیار زیبای سوماک را به وجود می آوریم.

برای مشاهده فیلم گره سوماک به اینستاگرام رنف و آموزش ما رجوع کنین.

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian